Fleir spørsmål?

No e e snart ferdig å svare på alle spørsmåla, så e det noke meir dokke lure kommenter her eller på forrige innlegg.Så legg e ut svara så fort som mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits